cbuygo.com използва "бисквитки", за да Ти предостави най-доброто потребителско изживяване!

Сигурност на личните данни

СиБайГо уведомява своите клиенти, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.


    На нашата страница www.cbuygo.com се съхраняват само данни, необходими за изготвянето и благополучното доставяне на заявените стоки до клиента. СиБайГо гарантира на своите клиенти конфиденциалността с боравенето на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват в база данни, без външен достъп.


    Клиента дава изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от СиБайГо за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


    СиБайГо  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиентите си на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи СиБайГо  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


    Съгласно Закона за защита на личните данни, Клиента има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на СиБайГо при използване на страницата, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.